Terug naar 'Home'
Hoe zit jouw relatie in elkaar?

Hoe zit jouw relatie in elkaar?

Taak- en rolverdeling
Je partner en jij hebben vast een bepaalde taakverdeling; de één doet de boodschappen, de ander de tuin en de administratie. Vaak ontstaat dit onbewust, ieder heeft nu eenmaal zo zijn voorkeuren en kwaliteiten. Ook de rolverdeling tussen de opvoeding van de kinderen en het zorgen voor inkomen ontstaat vaak onbewust. Door je zwangerschapsverlof nam jij misschien automatisch van begin af aan een groter deel van de zorg en het huishouden voor je rekening. En vaak blijft dit ook zo. Veel vrouwen hebben van nature nu eenmaal meer die zorgbehoefte en veel mannen voelen zich, juist na de komst van en kind, primair verantwoordelijk voor het inkomen.

Zo bestaat een groot deel van Nederland uit de “anderhalf verdieners”, de man verdient een volwaardig inkomen en de vrouw verdient er nog een stukje bij. Als je hier allebei tevredenen mee bent is dat natuurlijk prima. Veel stellen die ik in mijn praktijk bij de financiele afwikkeling van hun scheiding begeleid blijken zich echter helemaal niet zo prettig in hun rol te hebben gevoeld. De vrouw voelde zich niet gewaardeerd om alles wat ze voor de kinderen en het huishouden deed, vaak nog naast haar (parttime) baan. De man voelt heeft er voor zijn gevoel voor gezorgd dat het zijn gezin (financieel) aan niets ontbrak en hoorde alleen maar wat hij allemaal niet deed in huis. Niet zelden is dit gebrek aan wederzijdse waardering de oorzaak van de scheiding.

Wat staat er op papier?
Aan de scheidingstafel komt uiteraard aan de orde wat er op papier stond over de afspraken binnen de relatie. Was er een huwelijk of geregistreerd partnerschap? En zijn hier voorwaarden voor opgemaakt bij de notaris? Zo ja, wat staat hierin? Dit bepaalt hoe de afspraken over het vermogen en het inkomen tussen jullie geregeld zijn. Als samenwoner ben je wettelijk niets van elkaar. Je hebt dan dus ook geen wettelijk rechten zoals partneralimentatie of verdeling van het pensioen. In een samenlevingscontract staan doorgaans alleen afspraken over gezamenlijke bezittingen en de kosten van de huishouding.

Zeker indien er geen sprake is van een huwelijk en de vrouw haar carrière (grotendeels) heeft opgegeven voor de kinderen ontstaat er bij een scheiding een zeer scheve situatie. De man heeft aan zijn carrière, inkomenspositie en pensioen kunnen bouwen en de vrouw staat met lege handen. Indien de vrouw zich bewust was van deze situatie was, is dat natuurlijk haar keuze. Mijn ervaring is dat dit echter lang niet altijd het geval is. Anderzijds krijg ik ook genoeg vrouwen in mijn praktijk die eigenlijk willen scheiden, maar niet bij hun man weg “durven” omdat zij denken dat ze dan helemaal geen geld meer hebben. En soms blijkt dat heel anders te liggen en heeft zij meer dan voldoende na een scheiding.

Stof de afspraken eens af!
Hoe jouw situatie ook is, het is belangrijk dat hetgeen jij wilt, de werkelijke situatie en de afspraken die op papier staan met elkaar in overeenstemming zijn. Ga dus eens met een wijntje samen om de tafel zitten; ben je nog tevreden met de huidige rolverdeling? Stof vervolgens je huwelijkse voorwaarden of samenlevingscontract eens af. Wat staat hierin? Als je de taaie notariële stukken niet kan lezen, vraag dan hulp. Het gaat immers om jouw relatie! Pas zo nodig de afspraken tussen jullie en die op papier aan. Dan voorkom je nare verassingen bij een eventuele scheiding en kom je hopelijk zelfs nooit aan een scheiding toe!

Wordt je bewust van je eigen financiele positie en maak bewuste keuzes over je relatie, werk en gezin en lees het totale stappenplan in “Als je 50 wordt, wil hij er twee van 25!”