Terug naar 'Overlijden'
Krijg ik pensioen als mijn partner overlijdt?

Krijg ik pensioen als mijn partner overlijdt?

Of alleen een pensioen voor de medewerker zelf (ouderdomspensioen, in dit geval dus van je partner). Dan is er evenmin een partnerpensioen geregeld. Het overlijden van je partner is geen prettig onderwerp om over na te denken, maar wel belangrijk als je wilt weten waar je financieel aan toe bent, if so…  

Wat is partnerpensioen?
In een pensioenregeling worden jullie als partners van elkaar gezien als je gehuwd bent, geregistreerd partner bent of samenwoont op hetzelfde adres. Woon je ongehuwd samen? Dan gelden vaak aanvullende voorwaarden. Jullie moeten elkaar dan bijvoorbeeld als partner aanmelden voor een pensioenregeling en moeten vaak een notarieel samenlevingscontract als bewijsstuk laten zien. Check in jouw partner zijn/haar pensioenreglement welke voorwaarden gelden voor jullie situatie. 

Wat kan je als (ex)partner verwachten?
Als er door je partner (de verzekerde) pensioen wordt opgebouwd via zijn of haar werkgever bevat de pensioenregeling vaak ook een pensioen voor nabestaanden. Hierdoor heb jij, maar ook een eventuele ex-partner, en kinderen waarschijnlijk recht op een uitkering wanneer hij/zij  overlijdt.

We kennen drie vormen van partnerpensioen:

I. Partnerpensioen met opgebouwde gegarandeerde bedragen. Dat betekent dat als jouw partner overlijdt, jij en eventuele ex-partner(s) en kinderen (als je aan de voorwaarden voldoet, zie alinea hiervoor) altijd een partnerpensioen uitgekeerd krijgen.

II. Partnerpensioen op risicobasis, is verzekerd zolang de verzekerde in dienst is bij de werkgever die de pensioenregeling heeft afgesloten. Dat betekent dat als jouw partner overlijdt als hij in dienst is bij de werkgever die deze pensioenregeling heeft afgesloten, er een partnerpensioen wordt uitgekeerd. Gaat jouw partner uit dienst? Dan vervalt dus dit partnerpensioen.

III. Bijzonder partnerpensioen.  Zijn jullie gescheiden of is je partner eerder gescheiden, dan heb jij of heeft zijn/haar ex-partner recht op een deel van het partnerpensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd (alleen bij partnerpensioen met opgebouwde gegarandeerde bedragen).

De overheid kan ook nog iets geregeld hebben. De Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering is een wettelijke basisvoorziening bij overlijden voor de nabestaanden. Niet iedereen komt voor een ANW-uitkering in aanmerking, omdat het recht op een uitkering afhankelijk is van gezinssituatie en het inkomen van jou als partner.