Terug naar 'Wat is pensioen?'
Afschaffing van pensioenopbouw in een eigen BV

Afschaffing van pensioenopbouw in een eigen BV

Een pensioenregeling heb je via je werkgever. Als jij een eigen B.V. hebt speelt de bijzondere situatie dat je je eigen werkgever bent. Dat betekent ook dat je voor jezelf een pensioenregeling mag aangaan met je eigen BV. Tenminste, tot 1 januari 2017 want vanaf dan mag het niet meer.

Doneren aan je eigen pensioen
In het verleden is van deze pensioen mogelijkheid veel gebruik gemaakt omdat “doneren” aan je eigen pensioen een jaarlijkse belastingbesparing binnen de BV opleverde terwijl je het geld binnen de BV hield. Pas later als de BV het pensioen gaat uitkeren moet er belasting worden betaald.

Fiscale regels voor opbouw van pensioen binnen je BV
Voor de opbouw van pensioen binnen je BV gelden fiscale regels. Als de Belastingdienst je ergens mee helpt moet je immers ook altijd aan zijn regels voldoen. Een groot bestaand probleem met het pensioen in de eigen BV is dat het bedrag dat je van de Belastingdienst mag reserveren nooit genoeg zal zijn om het pensioen dat je jezelf toegezegd hebt te betalen. Door de lage rente in de markt zal een verzekeraar een veel groter bedrag vragen om dit toegezegde pensioen aan jou te betalen dan je zelf hebt gereserveerd in je BV volgens de fiscale regels.

Veel BV’s onder water
Het gevolg hiervan is dat veel BV’s “onder water” staan, ofwel te weinig geld hebben voor de verplichtingen die zij op zich hebben genomen, namelijk de mooie pensioenregeling die je jezelf ooit hebt toegezegd. Daarom mogen deze BV’s ook geen dividend (=winst) meer uitkeren. Een hoop problemen dus en daarom wordt pensioen opbouwen in je eigen BV afgeschaft begin 2017.

Drie keuzes
Als jij al pensioen binnen je eigen BV hebt opgebouwd heb je nu drie keuzes:

- Je mag het pensioen binnen je BV afkopen. Dat betekent dat je het hele bedrag dat je (fiscaal) voor je pensioen hebt gereserveerd in één keer aan jezelf mag uitkeren. Van dit bedrag mag je 34,5% in 2017 zo uitkeren en over de rest moet je in één keer loonbelasting betalen. Hier moet je dan wel het geld voor hebben;

- Je mag van het gereserveerde bedrag een “oudedagsverplichting” maken, wat overeenkomst met een lijfrenterekening;

- Je mag het pensioen in je BV laten staan volgens de oude regels, maar hier niet meer bijstorten, ofwel premievrij maken.

Maatwerk belangrijk
Welke van de drie opties verstandig voor jou is hangt af van je persoonlijke situatie en maatwerk is hierbij belangrijk. Indien het om een klein pensioen gaat zal afkoop verstandig zijn om van het “gedoe” af te zijn, mits je geld hebt om in één keer de belasting hierover te betalen. Bij een groot pensioen zou de derde optie toch gunstig kunnen zijn vanwege de belastingvoordelen.

Partnerpensioen
Welke optie je ook kiest, de toestemming van je partner is hier voor nodig. Omdat in je eigen pensioenregeling meestal ook een partnerpensioen is toegezegd moet je partner mee tekenen voor afkoop of omzetting van het pensioen.

Consequenties als je partner een eigen BV met pensioen heeft
Dit geldt andersom dus ook. Heeft je (ex)partner een eigen BV met pensioen en moet je hier binnenkort iets voor tekenen? Laat je dan goed voorlichten wat de consequenties hiervan zijn! Als je getrouwd bent is de helft van het ouderdomspensioen plus het partnerpensioen voor jou bij een scheiding. Als het pensioen wordt afgekocht valt dit in het vermogen. Heb jij er dan ook nog recht op? Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd wel, maar wellicht niet als je huwelijkse voorwaarden hebt. Eerst goed laten voorlichten dus en niets zomaar tekenen. Pensioen gaat immers meestal om grote bedragen!

Over Jacqueline van der Vorm
Jacqueline is financieel planner en professioneel mediator in haar eigen adviespraktijk, Van der Vorm Financiële Planning en Mediation. De artikelen die zij voor pensioenistedoen.nl schrijft zijn op persoonlijke titel.