Terug naar 'Wat is pensioen?'
Denk je dat ik een goede pensioenregeling heb?

Denk je dat ik een goede pensioenregeling heb?

Op verjaardagen wordt mij vaak de vraag gesteld: “Denk je dat ik een goede pensioenregeling heb?” Dan vertelt de vraagsteller er iets meer over, bijvoorbeeld dat het een pensioenregeling is op basis van beleggingen of hij weet me te vertellen dat het uiteindelijke pensioenbedrag een gegarandeerd bedrag is. ‘Goed’ is in deze context een beetje een subjectief begrip leg ik dan uit. Het is moeilijk te beoordelen omdat ik de ins en outs van de regeling niet ken. Wel kan ik wat meer vertellen over de soorten pensioenregelingen die het meeste voorkomen en wat de plussen en minnen zijn. 

Middelloonregeling
Heb je een middelloonregeling, dan bouw je pensioen op over je gemiddelde salaris in de periode dat je bij de werkgever die je deze pensioenregeling biedt, in dienst bent. Stijgt je salaris? Dan gaat dus ook de pensioenopbouw omhoog. Is jouw pensioen ondergebracht bij een pensioenfonds? Grote kans dat je deze soort regeling hebt. 

+
Een voordeel van deze pensioenregeling is dat je zekerheid hebt over je pensioen. Je ziet precies hoeveel pensioen je later krijgt. 

-
Een nadeel is dat als de hoogte van je salaris een sterk stijgende lijn laat zien, je pensioenuitkering dan dus een beetje tegen kan vallen als je eenmaal met pensioen gaat. Het pensioen dat je krijgt uitgekeerd is namelijk gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris over al je dienstjaren bij de werkgever die deze pensioenregeling aanbiedt. 

Eindloonregeling
Deze soort pensioenregeling wordt nog maar door een klein aantal bedrijven aangeboden aan hun medewerkers. Het is eigenlijk hetzelfde als een middelloonregeling maar dan is het pensioen gebaseerd op het laatstverdiende salaris en dus niet op het gemiddelde.

+
Een voordeel hiervan is dat als de hoogte van je salaris een sterk stijgende lijn laat zien. Je hebt dan dus een hogere pensioenopbouw dan bij een middelloonregeling. Een ander voordeel is dat je precies ziet hoeveel pensioen je later krijgt. Je weet dus waar je aan toe bent. 

-
Een nadeel is dat het zo’n goede regeling is dat hij bijna niet te betalen is voor je werkgever. Dat is ook de reden dat hij in deze tijden niet meer zoveel voorkomt. 

Beschikbare premieregeling
Bij deze soort betaalt je werkgever premie aan een pensioenuitvoerder (bijv. een verzekeraar, pensioenfonds of Premie Pensioeninstelling (PPI)). Het bedrag dat aan premie wordt betaald is afhankelijk van jouw salaris en leeftijd. Je werkgever geeft je geen recht op een bepaald pensioen maar op een bepaalde premie. Het uiteindelijk pensioen is o.a. afhankelijk van het rendement dat de pensioenuitvoerder realiseert door te beleggen, en van hoeveel een pensioen kost op het moment dat je met pensioen gaat (het tarief van de pensioenuitvoerder). Dit is een pensioenregeling die steeds meer voorkomt. We zien als verzekeraar duidelijk dat steeds meer werkgevers kiezen voor de beschikbare premieregeling, mede omdat de kosten voorspelbaar zijn. 

+
Het is mogelijk dat je wat keuzevrijheden krijgt bij deze soort. Sommige werkgevers en pensioenuitvoerders maken het mogelijk dat je bijvoorbeeld zelf belegt. Daarnaast is het een transparante regeling. Je weet per maand precies welke premie wordt ingelegd en wat de kosten zijn die de pensioenuitvoerder rekent. 

-
De uiteindelijke pensioenuitkering blijft onzeker tot het moment dat je pensioen moet gaan ‘aankopen’ van je beleggingspotje. Het pensioen is erg afhankelijk van de rentestand op dat moment. 

Welk soort pensioenregeling jij hebt kun je terugvinden in je pensioenpapieren (bijvoorbeeld de startbrief, pensioenreglement of op je persoonlijke online pagina).