Terug naar 'Wat is pensioen?'
Is de lage rente toch goed voor je pensioen?

Is de lage rente toch goed voor je pensioen?

Misschien heb je het al gemerkt aan je spaargeld. De lage rente is niet erg bevorderlijk voor de groei ervan. Ook op de hoogte van de pensioenen heeft de lage rente een negatieve invloed. Hoe zit dat? 

Als het pensioen bij je werkgever is opgebouwd via een beschikbare premieregeling , dan moet je op je pensioendatum met je pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering aankopen. Omdat de hoogte van je levenslange pensioenuitkering onder andere bepaald wordt door de rentestand op het aankoopmoment, krijg je, als je nu met pensioen zou gaan, voor de rest van je leven een lagere uitkering dan eerder is voorspeld. Dit omdat over het algemeen bij de eerdere voorspellingen uit is gegaan van een hogere rente. Bouw je pensioen op in een regeling waarvan de uitkering vast staat (de middelloon of de eindloonregeling), dan heb je kans dat door de lage rente de pensioenuitkering niet geïndexeerd wordt, of zelfs wordt verlaagd als je eenmaal met pensioen bent. Dat betekent dat de hoogte van de pensioenuitkering niet meestijgt met de inflatie (aankopen worden duurder maar de pensioenuitkering stijgt niet mee). Zie ook de column van Jacqueline over dit onderwerp. 

Lage rente en de hypotheek
De lage rente heeft ook invloed op de hypotheekrente. Op dit moment hoor en lees je doorlopend berichten over verlaging van de hypotheekrente die een verlaging van de hypotheeklasten tot gevolg heeft. Daarnaast wordt er veel extra afgelost omdat de rente op de spaarrekeningen zo uitzonderlijk laag is, wat uiteindelijk ook een lagere maandlast tot gevolg heeft. Een lagere maandlast betekent dat je netto per maand meer te besteden hebt. Misschien is dat net het bedrag wat je nodig hebt om het eind van de maand te halen zonder rood te staan en dan geeft het financieel lekker lucht. Maar wat je niet had kun je ook niet echt missen. Deze besparing kun je dus ook apart zetten als extra pensioenpotje. Dan is de lage rente tóch goed voor je pensioen.