Terug naar 'Wat is pensioen?'
Liever conservatief in de financiële planning

Liever conservatief in de financiële planning

Werk jij bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs of bij een overheidsinstelling? Dan is de kans groot dat je pensioen opbouwt via een pensioenfonds. Bepaalde bedrijfstakken en organisaties zijn namelijk verplicht aangesloten bij een pensioenfonds. Is jouw bedrijfstak of werkgever niet verplicht aangesloten, dan heb je waarschijnlijk een pensioen via een verzekeraar of een Premie Pensioeninstelling (PPI) of heb je helemaal geen pensioen.

De kranten staan tegenwoordig vol met paniekberichten over pensioenfondsen. Deze verkeren bijna allemaal in zwaar weer en iedereen maakt zich hier erg druk om. Wat is er nu eigenlijk aan de hand en wat betekent dit voor jou?

Minder waard worden van je geld
Stel dat op jouw pensioenoverzicht staat dat je vanaf je 67ste € 20.000 bruto per jaar krijgt. Dit kun je bijvoorbeeld zien op mijnpensioenoverzicht.nl. Je logt in met je DigiD en ziet daar wat je van dit bedrag al opgebouwd hebt, bijvoorbeeld € 8.000 bruto per jaar. Wat je kan bereiken als je tot je 67ste doorwerkt staat ernaast, € 20.000 in dit voorbeeld.

Maar € 20.000 nu is wat anders dan € 20.000 over 20 jaar. Alles wordt immers steeds duurder. Als de inflatie 2% per jaar is, betekent dit dat alles elk jaar 2% duurder wordt. Over 20 jaar is alles dan ongeveer 1,5 keer zo duur geworden. Daarom is het fijn als jouw € 20.000 ook elk jaar 2% meer wordt, zodat je over 20 jaar zo’n € 30.000 krijgt en je daar hetzelfde mee kan kopen als met € 20.000 nu. Het verhogen van je pensioen met de inflatie heet indexatie.  

Indexatie en afstempelen
Pensioenfondsen zijn niet verplicht om deze indexatie uit te voeren. Als het pensioenfonds niet voldoende geld heeft dan kunnen ze deze indexatie laten zitten. Nu is dat een jaartje niet zo’n ramp, maar als dit 20 jaar niet gebeurt wel. Overigens is de inflatie nu bijna 0% dus is het probleem wat minder groot. Als het nog slechter gaat met het pensioenfonds, dan kunnen zij zelfs de toegezegde € 20.000 verlagen en jou een lager bedrag uitkeren. Dit heet ook wel afstempelen.

Pensioen op basis van beleggen
Als jouw pensioen een premieovereenkomst is ligt dit anders. Premieovereenkomsten worden meestal aangeboden via een verzekeraar en niet via een pensioenfonds. Elke maand dat je werkt wordt er geld in een pot gestort door je werkgever en/of door jou via je loonstrook. Hoe groot die pot op pensioendatum is weet je niet van tevoren. Dit is afhankelijk van de beleggingsresultaten van die pot en jouw risico. Er wordt dus geen vast bedrag op je pensioen beloofd, waardoor het probleem van dit niet kunnen indexeren of waarmaken ook niet speelt. Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je dan ook “indicatief pensioen” staan. Je weet immers nog niet precies wat het bedrag wordt.

Hoe komt dit?
Grootste boosdoener van de slechte situatie van de pensioenfondsen is de extreem lage rente. Daardoor zijn pensioenfondsen verplicht grote buffers aan te houden, waardoor zij vaak niet indexeren of zelfs afstempelen. Als de rente weer gaat stijgen zal het probleem voor een groot deel worden opgelost.

Kun je er wat aan doen?
Aan de rente en regels kun je zelf helaas weinig doen. Zolang je nog werkt kun je wel “bijsturen”, door wat langer door te werken en zelf nog wat extra bij te sparen voor je oude dag. Ben je al met pensioen dan is het vervelender, je kunt immers weinig invloed uitoefenen op het beleid van het pensioenfonds.

In een financiele planning ga ik er voorzichtigheidshalve vanuit dat het pensioen niet geïndexeerd wordt. Op lange termijn kan dit namelijk behoorlijke gevolgen hebben. Liever wat conservatief dan dat mensen op latere leeftijd ineens niet meer rond kunnen komen!