Terug naar 'Wat is pensioen?'
Vraag van de maand

Vraag van de maand

Deze maand is de vraag van Mario:

Het pensioen dat ik van mijn werkgever ontvang gaat op mijn 65e in en mijn aow gaat in op mijn 67e. Kan de AOW ook naar voren gehaald worden met een lagere uitkering? 
Dank je wel voor je vraag via pensioenistedoen.nl. Het is helaas niet mogelijk de AOW (overheidspensioen) naar voren te halen. Ik begrijp uit je vraag dat je de AOW-uitkering graag wilt laten aansluiten op je werkgeverspensioen? In sommige gevallen kun je namelijk wel je werkgeverpensioen uitstellen tot het moment dat je AOW-uitkering ingaat. 

Gevolgen latere AOW-uitkering
Tot 1 januari 2013 was de pensioenleeftijd meestal gelijk aan de AOW-leeftijd: 65 jaar. Nu zijn deze leeftijden niet meer in alle gevallen gelijk. Dat kan gevolgen hebben voor de pensioenregeling bij je werkgever. Bijvoorbeeld als in die regeling nog is vastgelegd dat het pensioen ingaat op het moment dat je 65 jaar wordt. Omdat je AOW pas later ingaat, kan hierdoor een pensioengat ontstaan. 

Wat kun je daaraan doen?
Je kunt het pensioen vervroegen of uitstellen en daarmee laten aansluiten op de datum waarop je AOW ingaat. 

Voorwaarden
Hier zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Deze mogelijkheden moeten opgenomen zijn in het pensioenreglement. En ze moeten passen binnen de wet- en regelgeving. Zo is uitstellen van je pensioen alleen toegestaan als je nog doorwerkt bijvoorbeeld bij een werkgever of als ZZP-er. 

Meer informatie
Bereken jouw pensioenleeftijd hier